سیستم تلفن تحت شبکه

تلفن تحت شبکه به دستگاهی گفته می شود که میتواند امواج صوتی را در بستر شبکه و از طریق اینترنت انتقال دهد .

تلفن تحت شبکه به دستگاهی گفته می شود که میتواند امواج صوتی را در بستر شبکه و از طریق اینترنت انتقال دهد .

تلفن های تحت شبکه براساس تکنولوژی کار می کنند ویپ یکی از مهم ترین فناوری هایی است که بشر در دهه های اخیر به ان دست یافته است

Voip

ابزارهایی را دراختیارکاربر قرار می دهد که با استفاده از ان ها می توانند صدارا در بستر اینترنت منتقل کنند درحقیقت هر صدایی که به صورت مستقیم و زنده در اینترنت جابه جا می شوند به نوعی به ویپ وابسته اند

شکل ظاری تلفن های تحت شبکه :

این تلفن ها از نظر ظاهری تقریبا هیچ تفاوتی با تلفن های معمولی ندارند ان ها از یک گوشی تعدادی کلید شماره گیری بلند گو و غیره هست

تلفن های تحت شبکه از کلید های اختصاصی برای قابلیت های مختلف مراکز تلفن از قبیل انتقال تماس پست صوتی بی صداکردن دستگاه و........ برخوردار هستند این کلید ها یکی از اصلی ترین ویژگی های انواع تلفن های تجاری محسوب می شوند.

تعین قیمت :

قیمت تلفن تحت شبکه دررنج بسیار مختلفی در بازار عرضه می شوند هرچه امکانات این دستگاه ها بیشتر باشد به طبع قیمت انها نیز بالاتر می روند

قبل از هرچیزی باید از نیاز های کسب و کارخود و انتظاراتی که از یک دستگاه تلفن تجاری دارید اگاهی کامل داشته باشید و پس از ان اقدام به خرید یک تلفن تحت شبکه مناسب نمایید.


چاپ