ارائه راهکارهای پشتیبان گیری Backup solution

پشتیبانی و نگهداری از سیستم ها و زیرساخت های موجود

واحدپشتیبانی و نگهداری شرکت کیهان رایانه درجهت رفع نیاز سازمان ها شرکت ها برای پشتیبانی از شبکه و زیر ساخت هایشان با تکیه بر دانش فنی کارشناسان متخصص و مجرب خود خدماتی متفاوت و فراتر از انتظار به مشتریان در زمینه پشتیبانی و نگهداری نرم افزار شبکه زیر ساخت شبکه و همینطور پشتیبانی از تجهیزات رایانه ای ارائه می نمایند.

خدماتی که در ذیل به بخشی از آنها اشاره شده است براساس استاندارد های بین المللی در قالب قرارداد های پشتیبانی در تیپ های متنوع ارائه میگردد.

 

ویژگی خدمات پشتیبانی و نگهداری

مشاوره رایگان وتخصصی به مدیران شرکت ها وسازمان ها

عقد قراردادپشتیبانی و نگهداری با سازمان ها وشرکت ها

ارائه قرار داد در تیپ های متنوع ومناسب با کسب و کارشما

ارائه صورت وضعیت سخت افزار و نرم افزار شبکه

ارائه خدمات پشتیبانی حضوری و غیرحضوری

بازدید دوره ای وبررسی شبکه جهت پیشگیری از وقوع مشکلات و ایرادات احتمالی

ارائه گزارشات دوره ای از وضعیت شبکه به مدیران مربوطه

ارائه راهکارهای مدیریت استفاده از منابع فناوری اطلاعات (سخت افزاری نرم افزاری ونیروی انسانی )


چاپ