پیام تبریک مدیر عامل شرکت کیهان رایانه به دکتر سید مهدی کاظمی

پیام تبریک مدیر عامل شرکت کیهان رایانه به دکتر سید مهدی کاظمی

مدیر عامل شرکت کیهان رایانه با صدور پیامی انتصاب دکتر سید مهدی کاظمی را به صمت معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین تبریک گفت .


در این پیام تبریک آمده است: جناب آقای دکتر سید مهدی کاظمی انتصاب شایسته ی شما را به صمت معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین تبریک و تهنیت گفته در مسولیت جدید موفقیت شما را از در گاه ایزدمنان خواهانیم.

 


چاپ