بیشتر
امروز دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۶شما در وب سایت کیهان رایانه هستید

سوگندنامه

سوگندنامه

بسم الله الرحمن الرحيم

اكنون كه به عنوان كارمند شرکت کیهان رایانه  در نظام جمهوري اسلامي ايران افتخار خدمتگزاري به مردم عزيز ايران براي من فراهم شده است، در برابر “قرآن مجيد ” به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه تمام تلاش خود را براي انجام وظايف شغلي و مسئوليت‌هاي قانوني به كارگيرم و به حفظ حقوق مردم، پيشرفت نظام اداري و اعتلاي كشور اهتمام نموده و در اين راه وجدان كار داشته و همواره عدالت، صداقت، امانتداري، رازداري و خدمت به مردم را سرلوحه گفتار و كردار خود قرارداده و ارزش‌هاي ديني، انساني و اجتماعي و قوانين، مقررات و ضوابط را در انجام فعاليت‌هاي سازماني و اداري رعايت نمايم و در همه حال به احكام الهي، قانون اساسي، مقررات حاكم و منشور اخلاقي و اداري كارمندان شرکت کیهان رایانه و دستگاه متبوع خود پايبند باشم و تلاش خود را در جهت جلب رضاي خداي متعالي و اجراي احكام و مقررات اسلامي به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه انساني در جامعه و تحقق جامعه اسلامي و ترويج دين و اخلاق، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد محيطي عادلانه در زمينه‌هاي مادي و معنوي، مهرورزي به بندگان خدا و اعتلاي سطح علمي به كار گيرم و با تقويت روحيه خلاقيت و ابتكار در تمام زمينه‌هاي‌ علمي، فني و فرهنگي، همواره سلامت و شادابي و نشاط را در محيط كار ترويج نمايم.

بر اساس اين مصوبه، پيروان اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سوگندنامه را با ذكر كتاب آسماني خود قرائت كرده و متن امضا شده توسط آنان با ذكر كتاب آسماني خودشان خواهد بود.
همچنين کارمندان شرکت کیهان رایانه  موظف شدند در بدو ورود به خدمت، پس از مطالعه دقيق منشور زير، آن را امضا كنند.

*منشور اخلاقي و اداري كارمندان شرکت کیهان رایانه

اين منشور به منظور اشاعه و اعتلاي فرهنگ اسلامي و ارزش‌هاي انساني و سازماني در نظام اداري كشور و نهادينه كردن ابعاد آنها در انديشه و عمل كارمندان شرکت کیهان رایانه تدوين گرديده است. با اطلاع از اين كه كارمندان شرکت کیهان رایانه به عنوان بندگان خدا و خدمتگزاران مردم بايد تمامي تلاش و همت خود را براي انجام هر چه بهتر وظايف شرعي و قانوني و مسئوليت‌هاي اداري برمبناي باورها و ارزش‌هاي اسلامي و افزايش سطح رضايتمندي مردم به كارگيرند، خود را ملزم به رعايت اصول و مفاد زير مي‌دانم:

الف ـ اصول حاكم بر منشور

۱- اصل برابري: همه شهروندان در برابر قانون برابرند و بايد با همه آنان در شرايط مشابه رفتار يكسان داشت. كارمندان بايد در محدوده وظايف شغلي خود، امكان دسترسي برابر به خدمات شرکتی را براي همه شهروندان فراهم كرده و با آنان بدون هيچ گونه تبعيض رفتار كند.

*اصل حاكميت قانون در محاسبات اداري: همه امور دولتي مبناي قانوني دارد و تصميمات و اقدامات اداري كارمندان بايد براساس احترام به قوانين و مقررات موجود اتخاذ و انجام شود.

* اصل شهروندمداري (مردم مداري): هدف غايي از تشكيل سازمان‌هاي خصوصی و استخدام كارمندان، ارايه خدمات بهتر به مردم و شهروندان است. كارمندان بايد در گفتار، كردار و نگرش‌هاي خود عنوان “خدمتگزار مردم ” را متجلي سازند. كارمندان متعهد هستند كه در تصميم‌گيري‌ها، انجام وظايف و رفتارهاي خود منافع و ترجيحات مردم و شهروندان و مصالح عمومي را در نظر گيرند و امكان دسترسي راحت‌تر و عام‌تر به خدمات دولتي را فراهم نمايند.

*اصل احترام و اعتماد: كارمندان در تعاملات و رفتارهاي خود با ساير افراد از قبيل مافوق‌ها، زيردستان، همكاران و مراجعان بايد احترام آنان را حفظ نمايند. به انتظارات و احساسات ديگران اهميت قائل شده و بر مبناي اعتماد به طرف مقابل عمل كنند.

*اصل شفافيت: كارمندان بايد تمامي اطلاعات مربوط به امور و فرآيندهاي جاري دستگاه‌هاي اجرايي (به غير از اموري كه در زمره اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده قرار دارد) را به طور شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در اختيار ذينفعان قرار دهند. اين اطلاعات ضمن مشخص كردن فرآيندهاي سازماني، مبناي پاسخگويي كارمندان به مردم و مراجع ذيصلاح را فراهم مي‌آورد.

* اصل پاسخگويي: سازمان‌هاي خصوصی براي مردم ايجاد مي‌شوند و بايد در برابر آنان پاسخگو باشند. كارمندان مسئوليت تصميمات و اقدامات خود را برعهده گرفته و در مورد آنها به مردم و مراجع ذيصلاح پاسخگو هستند.

*اصل عدم سوء استفاده از موقعيت شغلي: كارمندان نبايد از اختيارات و جايگاه شغلي و سازماني خود در جهت منافع شخصي يا گروه خاصي استفاده نمايند. اختيارات شغلي و سازماني بايد فقط براي انجام وظايف سازماني و در جهت مصالح عمومي به كار گرفته شوند.

* اصل تعهد و وفاداري به سازمان: كارمندان بايد نسبت به دستگاه متبوع خود و اهداف، ماموريت‌ها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با علاقه‌مندي و تمام توان از طريق انجام صحيح وظايف و مسئوليت‌هاي شغلي و سازماني در راستاي تحقق اهداف و ماموريت‌هاي سازمان تلاش كنند.

* اصل به كارگيري مهارت و تخصص: كارمندان بايد تلاش نمايند تا مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظيفه شغلي و سازماني خود را فراگرفته و تمام توان فني، تخصصي و حرفه‌اي خويش را براي انجام بهينه فعاليت‌هاي شغلي و سازمان به كار گيرند.

ب ـ مفاد منشور

۱- انجام وظايف و مسئوليت‌هاي شغلي و سازماني

۱-۱ به رعايت نظام و انضباط در انجام فعاليت‌ها و حضور به موقع در سازمان توجه نماييم.

۱-۲در انجام وظايف و مسئوليت‌ها پشتكار و جديت داشته و آنها را با دقت، صحت و به موقع انجام دهيم.

۱-۳ سعي نماييم تا دانش خود را در زمينه فعاليت‌هاي سازماني به روز نگه داشته و آنها را با توانمندي و ابتكار خود در انجام فعاليت‌هاي اداري و سازماني به كار گيريم.

۱-۴به ايده‌ها و افكار جديد ارزش قائل شده و براي اجرايي كردن آنها به شكل منطقي در دستگاه اجرايي متبوع و نظام اداري تلاش كنيم.

۱-۵براي افزايش بهره‌وري نظام اداري از طريق افزايش بهره‌وري حيطه فعاليت خود تلاش كنيم.

۱-۶ از امكانات، تجهيزات و سرمايه‌هاي نظام اداري حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها بكوشيم.

۱-۷ در انجام فعاليت‌ها و تعاملات، روابط خويشاوندي، قومي، جنسي، نژادي، مذهبي و غيره تاثيري در تصميمات و اقدامات مان نداشته باشد.

۱-۸ روحيه انتقادپذيري داشته و انتقادات سازنده ديگران را به عنوان فرصتي براي صلاح و بهبود خود و فعاليت‌هايمان بدانيم.

۱-۹هميشه و در همه حال رضايت خداي متعال را مدنظر قرار داده و بر آنچه كه خداوند امر يا از آن نهي مي‌كند، توجه كامل داشته و او را ناظر بر اعمال و كردار خويش بدانيم.

۲- رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همكاران

۲-۱ مردم و شهروندان به عنوان ذي حق براي نظام اداري هستند، تلاش نماييم با ايجاد ارتباط مناسب و ارايه خدمت بهتر، تصويري مثبت از دستگاه اجرايي و نظام اداري در ذهن آنان ايجاد كنيم.

۲-۲به مراجعه كنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانين، مقررات و ضوابط خدمت ارايه دهيم.

۲-۳در محدوده وظايف شغلي، اطلاعات و راهنمايي‌هاي لازم و مناسب به ارباب روجوع ارايه و در زمينه خدمت شفاف‌سازي صورت دهيم.

۲-۴خواسته‌هاي قانوني ارباب رجوع را در چارچوب وظايف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشريفات زائد اداري و تحميل هزينه‌ اضافي به وي ارايه دهيم.

۲-۵به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده‌رو باشيم.

۲-۶به نظرات، پيشنهادها و بازخوردهاي شهروندان و مراجعه كنندگان به عنوان منبعي گرانبها براي بهبود عملكرد نگاه كرده و با ديد منطقي به آنها توجه كنيم.

۲-۷به نظم و آراستگي شخصي و محل كار خود توجه كنيم.

۲-۸سعي كنيم تا فرهنگ تكريم ارباب رجوع، پاسخگويي و گره گشايي از مشكلات مردم و مراجعان به يك ارزش حاكم در نظام اداري تبديل شود.

۲-۹روحيه كار جمعي را در خود تقويت كرده و در انجام فعاليت‌هاي گروهي مشاركت جو و مشاركت پذير باشيم.

۲-۱۰روحيه قدرداني از ديگران را در خود تقويت كرده و سعي نماييم كه اين امر را در بين همكاران اشاعه دهيم.

۲-۱۱دانش، تجربه و توانمندي‌هاي خود را با سعه صدر در اختيار همكاران قرارداده و در ارتقاي توانمندي‌هاي آنان كوشا باشيم.

۲-۱۲تا حد ممكن در حل مشكلات شغلي همكاران تلاش نماييم و از تجسس در زندگي خصوصي آنان پرهيز كنيم.